Vrste znanosti

Vrste znanosti

Poznamo različne vrste znanosti?

Če se sprašujete ali poznamo različne vrste znanosti, ali pa je znanost samo ena, naj takoj povemo, da je različnih vej znanosti kar precej. Pa poglejmo za začetek kaj znanost sploh je. Ko govorimo o znanosti kot širokem pojmu lahko rečemo, da je znanost veda, ki se na podlagi doseženega znanja ukvarja z raziskovanjem in pridobivanjem novega.

Prav zato je še kako pomembno, da poznamo različne vrste znanosti, saj nam tako znanstveniki iščejo in odkrivajo nove dosežke s področja fizike, kemije, bilogije in z drugih področij znanosti. Kako zelo so ta dognanja pomembna nam pove dejstvo, da se na podlagi teh izkušenj lahko podamo dlje v vesolje, pridobivamo nova zdravila za različne bolezni in podobno.

Si predstavljate kako bi brez dosežkov znanosti kot vrsta sploh napredovali? Verjetno ne in v resnici bi bilo kar nemogoče. Zato je dobro, da se tega pomena zavedamo in znanost podpiramo. Vlade različnih držav v znanost različno vlagajo, prav od tod pa tudi velike razlike v dosežkih.

Katere vrste znanosti poznamo?

Kot rečeno poznamo različne vrste znanosti, zato jih bomo na tem mestu nekaj omenili in tudi opisali zakaj so tako zelo pomembne za človeštvo in našo prihodnost. Najprej jih bomo razdelili v glavne kategorije, ki so: Eksaktne in naravoslovne znanosti, Tehniške znanosti, Medicinske znanosti, Agrarne (biotehniške) znanosti, Družbene znanosti, Humanistične znanosti in znanosti o umetnosti.

Tako, sedaj pa bomo pokukali v vsako kategorijo in našteli nekaj vej znanosti, ki spadajo tja. Med vrste znanosti torej štejemo Eksaktne in naravoslovne znanosti kamor pa uvrščamo: matematiko z logiko, pa denimo kibernetiko, mehaniko, pa fiziko in astronomijo.

Sem pa spadajo tudi: biologija, kemija, genetika, zoologija, botanika, biofizika in biokemija. Pa tudi to še ni vse. Naštejmo še geologijo, ekologijo meteorologijo, geofiziko in denimo geografijo. Kot vidimo že na prvi pogled zelo pomembne veje znanosti, ki odkrivajo zelo pomembne reči za naš obstoj in kvaliteto življenja. V nadaljevanju pa se posvetimo še preostalim in naštejemo področja.

Vrste znanosti ali veje so izjemno pomembne za nas

Ko smo omenili različne vrste znanosti oziroma veje, smo se dotaknili tudi Tehniških ved kamor spadajo: rudarstvo, strojništvo, metalurgija, pa recimo še elektrotehnika, gradbeništvo in veje kot so: računalništvo, telekomunikacije in aeronavtika. Medicinske znanosti se ukvarjajo z medicino, mikrobiologijo, farmacijo, stomatologija in podobno.

Vrste znanosti pa se tu še ne končajo. V Agrarne štejemo agronomijo, gozdarstvo in živilsko tehnologijo ter veterino. Potem pa so tu še Družbene znanosti kamor prištevamo antropologijo, arheologijo, geografijo, informatiko pa recimo še psihologijo, sociologijo in zgodovino. Seveda pa to ni popoln seznam.

Za konec smo prihranili še Humanistične znanosti in znanosti o umetnosti. Te se ukvarjajo s področji kot so filozofija, umetnostna zgodovina, literarna zgodovina, pa estetika in lingvistika. Slednja denimo preučuje jezike. Kot lahko vidimo je pomen znanosti izjemen za vse nas, zato je dobro, da se tega vsak posameznik zaveda in ne zaničuje nobenega dela, ki ga znanstveniki s svojimi teorijami in preizkusi opravljajo. Katera znanost pa je vam najljubša?

Tagovi:

Kako delujejo cepiva

Kako delujejo cepiva

Živimo v času, ko nas zadnji dve leti pretresa situacija s korona virusom zaradi katerega smo ves čas na meji zdravega razuma. Zapirajo se meje, šole in druge ustanove, občasno se odredi celo policijs

Kako deluje letalo

Kako deluje letalo

Ljudje so že od nekdaj sanjali o tem, da bi leteli. Iz zgodovine je znanih kar nekaj poizkusov, ko so si posamezniki želeli pri tem pomagati z improviziranimi krili. Nekaj poizkusov se je končalo tudi

Je življenje tudi na drugih planetih

Je življenje tudi na drugih planetih

Da bi preverili ali je življenje tudi na drugih planetih, se bomo morali zateči k zadnjim ugotovitvam naših astronomov in raziskovalcev. Pokukati pa bomo morali tudi drugam, saj vseh odgovorov pri ura