3. “Vloga izobraževanja in ozaveščanja pri kibernetski varnosti v bančni industriji: Trenutni izzivi in rešitve”

Izobraževanje in ozaveščanje sta ključna dejavnika pri zagotavljanju kibernetske varno