Uvod v sodobne tendence v svetu tarota je neločljivo povezan z vplivom tehnologije na branje kart. Digitalizacija je revolucijo prinesla tudi v to starodavno prakso, ki sega vse do srednjega veka. Dan