Iskanje skupnih interesov je temeljni kamen za vzpostavljanje in ohranjanje močnih medosebnih odnosov. V praksi to pomeni, da posamezniki in skupine namenoma preživljajo čas skupaj, pri čemer se posve