Seksualno izobraževanje je ključna komponenta v procesu oblikovanja zdravih odnosov do lastne spolnosti in spolnosti drugih. Vendar pa se kljub njegovi pomembnosti pogosto srečamo s številnimi tabuji