Začetki trenda povečevanja ustnic segajo daleč nazaj v zgodovino človeštva, kjer je evolucija lepote igrala ključno vlogo v družbenih normah in estetskem izrazu. Evolucija lepote: Zgodovinski pregled