Sprejemanje različnosti: Kako spoštovati osebne meje in želje prijateljev skozi empatijo in razumevanje je temeljni kamen gradnje zdravih in trajnostnih odnosov. Empatija nam omogoča, da se vživimo v