Prepoznavanje sprožilcev je ključni prvi korak v procesu, kako se kontrolirati in preprečiti impulzivno kockarsko vedenje. Sprožilci so specifične situacije, občutki ali misli, ki lahko pri posameznik