Ljubezen ni zgolj beseda, ki jo izrečemo, temveč je močno prisotna v dejanjih, ki jih izvajamo za osebo, ki nam je blizu. Ljubezenski izrazi se kažejo skozi premišljena dejanja, ki govorijo več kot ti