Umetnost razlaganja tarota je več kot zgolj razumevanje pomena posameznih kart; je potovanje v globine simbolike in intuicije, ki zahteva poglobljeno znanje in razumevanje. V prvem podnaslovu “Umetnos