V zadnjih letih je bilo opaziti izrazito povečanje števila parov, ki so se spoznali prek digitalnih platform. Raziskava, ki se ukvarja z “Ljubeznijo v številkah: Analiza trendov in uspešnosti zvez, sk