Razvoj bančništva na Slovenskem se je začel v 19. stoletju, ko so gospodarske razmere in potrebe po financiranju trgovine in industrije spodbudile ustanovitev prvih bančnih institucij. Ena izmed prvih